Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening

Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening, eller förkortat Lim.se, är branschorganisationen för företag som tillverkar, importerar och saluför lim och fogmassor i Sverige. Antalet medlemmar är totalt 15, inklusive två stycken associerade medlemmar som tillverkar råvaror.

Här nedanför kan du läsa om aktuella ärenden med anknytning till Lim.se.
Som medlem i Lim.se kan du läsa fler nyheter under medlemssidorna >>
Du kan också använda web-sidans sökfunktion för att hitta det du söker.


 

 

Aktuellt
Prenumerera icon-rss-20-20
Publicerad: 2016-05-02 Av: Henrik Jansson

SVEFF och Lim.se rekommenderar medlemmarna att avstå från att uppdatera sina produkter i Byggvarubedömningen

Det har kommit till SVEFF och Lim.ses kännedom att Byggvarubedömningen arbetar med att uppdatera informationen om produkterna i sin databas. Dessa produkter kommer till stor del från medlemmarna inom Sveriges Färgfabrikanters Förening och Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening. Det har även kommit till vår kännedom att tillvägagångssättet för denna uppdatering görs genom otillbörliga påtryckningar. Läs mer

Publicerad: 2016-03-03 Av: Henrik Jansson

FEICAs årliga konferens 2016

FEICAs årliga konferens 2016 i Wien, Österrike, 7-9 september, nu öppen för anmälan. Läs mer

Publicerad: 2016-03-03 Av: Emma Jansson

Kurs ADR-S och IMDG begränsad mängd 14 mars

Kansliet inbjuder till en branschanpassad utbildning för er som hanterar mindre förpackningar med kemisk-tekniska produkter och som transporteras på väg eller sjö. Vi tar också upp vad som gäller visst förpackningsavfall från dessa produkter. Kursen omfattar dessutom information om kraven på överlåtelsemärkning enligt CLP. Läs mer

Publicerad: 2013-08-13 Av: Henrik Jansson

”Vetenskapligt ogrundad försiktighet driver EU-kommissionens rekommendationer om reglering av s.k. hormonstörande ämnen (EDC) samtidigt som man trotsar sunt förnuft, väletablerad vetenskap och riskbedömningsprinciper”

Ledande professorer och doktorer samt ledande vetenskapliga tidskrifter kritiserar EUs överdrivna oro och ovetenskaplighet avseende bedömning av fara från hormonstörande effekter från ämnen. Läs mer

Publicerad: 2013-07-09 Av: Henrik Jansson

Okunnighet skapar inte konkurrenskraft

Limföreningens VD, Olof Holmer, ger replik på Näringsminister Annie Lööfs artikel om ”Giftfri Vardag” publicerad på SvD:s Brännpunkt 6 juli. Läs mer

Se äldre nyheter »